POLİTİKAMIZ

TURİN ENERJİ A.Ş. olarak çalışma politikamız, öncelikle çalışanlarımız, müşterilerimiz ve çevre üzerinedir. Bu yüzden tüm çalışmalarımızı yerine getirirken ilgili olabilecek birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uymak en önemli kuralımızdır.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek önceliklerimizdendir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız”dır.

Bu önceliklerimizden hareketle;

Ülkemizde hızla büyüyen metal sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmak,

Müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde piyasa şartlarına uygun ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,

Entegre yönetim sistemimizi, gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak sürekli yenilemek,

Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almak,

Kaynak temini esnasında, özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vermek,

Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınarak çevreye duyarlı çalışmak,

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak en önemli hedeflerimizdir.